IPO 1 - poslušnost - aport skokem

IPO 1 - poslušnost - aport skokem